Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Bölüm Hakkında

Peyzaj Mimarlığı Bölümü 08.09.2000 tarihinde Ziraat Fakültesinde faaliyetlerine başlamıştır. Üniversite Senatosunun 01.02.2001 tarih ve 1 sayılı toplantısında alınan 12 no’lu kararı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans programı açılmış, 2001-2002 Eğitim Öğretim Yılında Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans, 2007-2008 Eğitim Öğretim Yılında Lisans ve 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında da Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı'nda Doktora eğitimine başlanmıştır. Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 2012 yılında kurulan Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ne akademik kadro ve öğrencileriyle geçiş yapmıştır. Bölümde 4 profesör, 4 doçent, 5 doktor öğretim üyesi, 3 araştırma görevlisi ve 1 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 16 öğretim elemanı bulunmaktadır.

ÇALIŞMA KONULARI

Ulusal parklar ve doğa koruma alanları, kıyısal alanlar, sulak alanlar, kentsel açık ve yeşil alanlar, turizm ve dinlenme alanları, arboretumlar, sergi ve fuar alanları, üniversite kampüsleri, botanik ve hayvanat bahçeleri gibi modern yaşamın gerekleri olarak görülen ve toplum için oluşturulan alan ve mekanların planlama ve tasarımı da Peyzaj Mimarlığı mesleğinin önemli çalışma alanları arasında yer almaktadır. Peyzaj mimarları parklar, bahçeler, turizm ve dinlenme alanları, üniversite yerleşkeleri, yerleşim alanları, ticari merkezler, kamu yapıları gibi çeşitli kullanımlara ilişkin yer seçimi yapar, gerek yerel, gerekse bölgesel ölçekte alan kullanım kararları üretir.

ÇALIŞMA ALANLARI

Çevre planlama ve tasarım, çevresel etki değerlendirmesi, peyzaj yönetimi (planlama,bakım ve onarım), süs bitkileri yetiştiriciliği ve pazarlaması kapsamında mesleki ya da meslekler arası işbirliğine dayalı organizasyonlar, özel sektördeki çalışma ortamlarını oluşturur.

GEREKEN NİTELİKLER

Peyzaj Mimarlığı alanında çalışmak isteyenler doğayı seven ve gözlemleyen, ekoloji bilgi ve ilgi temeli olan, estetik görüşe sahip, ilgili diğer mesleklerle koordinasyon ve organizasyonu yürütebilecek kişiler olmalıdır.

MEZUNLARIN KAZANDIĞI UNVAN

Peyzaj Mimarlığı eğitim-öğretim programını tamamlayanlar "Peyzaj Mimarı" unvanı kazanmaktadır.