Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı Bölümü

İletişim Bilgileri
E-posta :
Telefon : 0286 218 3272 Bölüm Başkanlığı
Faks : 0 286 218 0534
Adres : ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Terzioğlu Kampusu 17100 Çanakkale
Sosya Medya :
Web Sorumlu Bilgileri
Adı Soyadı : Arş. Gör. Mehmet İlkan BAYRAK
E-posta : mehmetbayrak@comu.edu.tr
Telefon :